Annual Sports Day1 (Album 6)

Date: 11/01/2023

Photographers (Aloysians):  4C Ng Chau Pang, 5C Ramos Gabriel Uriel Tejam, 4B Wong Pak Hang, 4B Wang Xiaokun, 5B Yeung Yan Chun Marcus

Top